คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  19-05-2558   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 
ขอเรียนเชิญ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการ  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
  08-05-2558   ขอเรียนเชิญ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)
  08-05-2558   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล ในโอกาสที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี. 2557 ในงานวันข้าราชการพลเรือน. 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์.
  09-04-2558   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล ในโอกาสที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี. 2557 ในงานวันข้าราชการพลเรือน. 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์.
 
แสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง
  09-04-2558   แสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนฐานวิถีวิชีวิต