ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ วัดตระพังจิก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
  28-11-2557   ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดตระพังจิก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 
บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มูลนิธิป่า - ทะเลเพื่อชีวิต
  14-11-2557   บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มูลนิธิป่า - ทะเลเพื่อชีวิต
 
บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  14-11-2557   บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ«อบรมเทคนิคการเป็นวิทยากระบวนการ» ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องศรีวิขัย อาคารกาญจนาภิเษก
  10-11-2557   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ«อบรมเทคนิคการเป็นวิทยากระบวนการ» ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องศรีวิขัย อาคารกาญจนาภิเษก
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด และอาจารย์อรอุษา หนองตรุด ในโอกาสที่ ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
  09-11-2557   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด และอาจารย์อรอุษา หนองตรุด ในโอกาสที่ ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 
ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาแข่งเรือพาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  08-11-2557   ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาแข่งเรือพาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาแข่งเรือพาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2)
  08-11-2557   ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาแข่งเรือพาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2)
 
ด่วนที่สุด...โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2
  08-11-2557   ด่วนที่สุด...โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนตำบลท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
  07-11-2557   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนตำบลท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยลัญจร
  04-11-2557   การประชุมสภามหาวิทยาลัยลัญจร