คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล ในโอกาสที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี. 2557 ในงานวันข้าราชการพลเรือน. 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์.
  09-04-2558   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล ในโอกาสที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี. 2557 ในงานวันข้าราชการพลเรือน. 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์.
 
สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล (ภาคเช้า)
  09-04-2558   สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล (ภาคเช้า)
 
ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ฟังการแภลงนโยบายและแนะนำตัวผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา
  16-02-2558   ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ฟังการแภลงนโยบายและแนะนำตัวผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา
 
กำหนดการ  ราชภัฏวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 “40 ปี พลังแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  06-02-2558   กำหนดการ ราชภัฏวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 “40 ปี พลังแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
งานประทานรางวัลเกียรติคุณ «พระกินรี» ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุม. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. โดยประธานในพิธี. หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร. เลขานุการในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี. พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 26 มกราคม 2558
  26-01-2558   งานประทานรางวัลเกียรติคุณ «พระกินรี» ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุม. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. โดยประธานในพิธี. หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร. เลขานุการในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี. พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 26 มกราคม 2558
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน นางสาวภมรศรี แช่มช้อย และ นางสาวอมรรัตน์ เชาว์ช่างเหล็ก ในการแข่งขันโครงการ ค่าย TISCO ปี 3 กำลังเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย
  16-01-2558   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเป็นกำลังใจ ให้กับตัวแทนนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน นางสาวภมรศรี แช่มช้อย และ นางสาวอมรรัตน์ เชาว์ช่างเหล็ก ในการแข่งขันโครงการ ค่าย TISCO ปี 3 กำลังเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและครู เข้าร่วมโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php… www.bic.moe.go.th www.bic.moe.go.th
  16-01-2558   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและครู เข้าร่วมโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php… www.bic.moe.go.th www.bic.moe.go.th
 
ขอเรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการประจำภาคเรียน 2/2557 และ เข้าร่วมโครงการการ
  06-01-2558   ขอเรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการประจำภาคเรียน 2/2557 และ เข้าร่วมโครงการการ
 
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ วัดตระพังจิก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
  28-11-2557   ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดตระพังจิก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 
บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มูลนิธิป่า - ทะเลเพื่อชีวิต
  14-11-2557   บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มูลนิธิป่า - ทะเลเพื่อชีวิต