เข้าร่วมพิธีกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  01-12-2559   เข้าร่วมพิธีกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
โครงการ  “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม”  ชุด ธ สถิตในดวงใจ
  25-11-2559   โครงการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม” ชุด ธ สถิตในดวงใจ
 
กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2560
  18-11-2559   กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
 
โครงการ  “มนุษยศาสตร์ ทำดีเพื่อพ่อ”
  18-11-2559   โครงการ “มนุษยศาสตร์ ทำดีเพื่อพ่อ”
 
ประกาศข่าวสารจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  18-11-2559   ประกาศข่าวสารจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 7 /2559
  17-11-2559   ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2559
 
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร สายวิชากร และสายสนับสนุน
  17-11-2559   รายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร สายวิชากร และสายสนับสนุน
 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ
  12-11-2559   ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ
 
เข้าร่วมกิจกรรม ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  09-11-2559   เข้าร่วมกิจกรรม ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วาดภาพเพื่อพ่อ”
  01-11-2559   ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วาดภาพเพื่อพ่อ”
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  07-10-2559   ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
  06-10-2559   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
 

08-11-2559   โครงการ “ทำบุญตักบาตรประจำเดือน”
22-01-2559   ขอเชิญ..อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป “โครงการตักบาตรประจำเดือน” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26-11-2558   โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
27-10-2558   ขอเชิญ...อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ลานพลเมือง ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  
29-11-2559   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
17-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
17-11-2559   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2
17-11-2559   ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 การพิจารณากระบวนการยุติธรรม
11-11-2559   การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ «วลัยลักษณ์วิจัย» ครั้งที่ 9
11-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
11-11-2559   ขอเชิญชวนอจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)
08-11-2559   การเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย