คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณพ่อซ้วน สวนทอง บิดาของอาจารย์เพ็ญนภา สวนทอง ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อที่วัดไทร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กำหนดฌาปนกิจวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
  29-01-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณพ่อซ้วน สวนทอง บิดาของอาจารย์เพ็ญนภา สวนทอง ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อที่วัดไทร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กำหนดฌาปนกิจวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณแม่ย้วน รัตนชัย มารดาของอาจารย์ภูภนัช รัตนชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
  28-01-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณแม่ย้วน รัตนชัย มารดาของอาจารย์ภูภนัช รัตนชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้อนรับ พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเชิญร่วมงานวันสถาปนาหน่วยงาน 27 มกราคม 2559 ณ. ค่ายวิภาวดี ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านด้วย
  27-01-2559   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้อนรับ พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเชิญร่วมงานวันสถาปนาหน่วยงาน 27 มกราคม 2559 ณ. ค่ายวิภาวดี ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านด้วย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2558   ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีหลักคิดในกา
  27-01-2559   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปีพุทธศักราช 2558 ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีหลักคิดในกา
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ Mr.David John Aitken สามีของ ผศ.อารีย์ พุ่มประไวทย์
  25-01-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ Mr.David John Aitken สามีของ ผศ.อารีย์ พุ่มประไวทย์
 
ขอเชิญ..อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป “โครงการตักบาตรประจำเดือน” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  22-01-2559   ขอเชิญ..อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป “โครงการตักบาตรประจำเดือน” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้อนรับ พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเชิญร่วมงานวันสถาปนาหน่วยงาน 27 มกราคม 2559 ณ. ค่ายวิภาวดี ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านด้วย
  19-01-2559   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้อนรับ พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเชิญร่วมงานวันสถาปนาหน่วยงาน 27 มกราคม 2559 ณ. ค่ายวิภาวดี ในโอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านด้วย
 
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  15-01-2559   ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์