การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  03-09-2558   การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
วันที่ 2 กันยายน 2558 เรียนเชิญชาว มรส. ทุกท่าน ร่วมงานพิธีเปิด เวลา 09.00 น. ศิลปคณาจารย์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2558 ณ อาคาร หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานมีการแสดงนิทรรศการศิลปะมากมาย
  02-09-2558   วันที่ 2 กันยายน 2558 เรียนเชิญชาว มรส. ทุกท่าน ร่วมงานพิธีเปิด เวลา 09.00 น. ศิลปคณาจารย์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2558 ณ อาคาร หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานมีการแสดงนิทรรศการศิลปะมากมาย
 
กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557  ในระหว่างวันที่  7-11 กันยายน 2558
  02-09-2558   กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558
 
จิตอาสาทำดีเพื่อแม่และแทนคุณแผ่นดิน นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ 12 สิงหาทำดีเพื่อแม่และแทนคุณแผ่นดิน
  29-08-2558   จิตอาสาทำดีเพื่อแม่และแทนคุณแผ่นดิน นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ 12 สิงหาทำดีเพื่อแม่และแทนคุณแผ่นดิน
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
  11-08-2558   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
 
คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจและหลักสูตรการพัฒนาชุมชน โดยมีผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลีลาว
  18-07-2558   คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรภาษาไทยธุรกิจและหลักสูตรการพัฒนาชุมชน โดยมีผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลีลาว
 
ขอเชิญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประกันคุณภาพ วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00
  13-07-2558   ขอเชิญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประกันคุณภาพ วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00
 
กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 14-20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  06-07-2558   กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 14-20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์