ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม คณะชั้น1 วันที่ ศุกร์ 27-11 -58
  27-11-2558   ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม คณะชั้น1 วันที่ ศุกร์ 27-11 -58
 
 โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
  26-11-2558   โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
 
ขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา นวลไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีสากล เอกกีต้าไฟฟ้า ที่ผ่านทดสอบสมรรถนะด้วยคะแนนเก้าสิบกว่าคะแนน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ได้รับทุนการศึกษา 7000 บาท และสถาบัน KPN รับเป็นครูสอนดนตรีของสถาบัน KPN ตามโครงการ KPN MUSIC TRAINING ON TO
  25-11-2558   ขอแสดงความยินดีกับนายเจษฎา นวลไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีสากล เอกกีต้าไฟฟ้า ที่ผ่านทดสอบสมรรถนะด้วยคะแนนเก้าสิบกว่าคะแนน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ได้รับทุนการศึกษา 7000 บาท และสถาบัน KPN รับเป็นครูสอนดนตรีของสถาบัน KPN ตามโครงการ KPN MUSIC TRAINING ON TO
 
ผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่
  19-11-2558   ผศ.สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่5/2558
  19-11-2558   ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่5/2558
 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ                  “จิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ” ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
  15-11-2558   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาร่วมบุญ” ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
 
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โนรา) ระหว่งาวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมทรง นุ่มนวล เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ประทีป ห่อซ้าย และอาจารย์ส
  13-11-2558   สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (โนรา) ระหว่งาวันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมทรง นุ่มนวล เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ประทีป ห่อซ้าย และอาจารย์ส
 
ขอเชิญประธานหลักสูตรทุกท่านและผู้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  31-10-2558   ขอเชิญประธานหลักสูตรทุกท่านและผู้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗