สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน ขอเรียนเชิญประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการของหมวดวิชาศึกษา  ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
  06-10-2558   สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน ขอเรียนเชิญประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการของหมวดวิชาศึกษา ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษและ แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสาขาภาษาอังกฤษ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 89.75 MHz เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 17.00 - 18.00 น. ตามนโยบายของ ผศ. สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  01-10-2558   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษและ แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสาขาภาษาอังกฤษ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 89.75 MHz เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 17.00 - 18.00 น. ตามนโยบายของ ผศ. สมทรง นุ่มนวล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ขอแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายจำนงค์ ประวิทย์ ปราชญ์ชาวบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี  ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 27 กันยายน 2558 ( โรงแรมวังใต้ 26 กันยายน 2558)
  26-09-2558   ขอแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายจำนงค์ ประวิทย์ ปราชญ์ชาวบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 27 กันยายน 2558 ( โรงแรมวังใต้ 26 กันยายน 2558)
 
โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ «ศึกจ้าวยุทธภพ» ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) .
  24-09-2558   โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ «ศึกจ้าวยุทธภพ» ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) .
 
 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  .ประจำปี 2558 คุณศรีนาถ ศรีสวัสดิ์ (22 กันยายน 2558)
  24-09-2558   ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .ประจำปี 2558 คุณศรีนาถ ศรีสวัสดิ์ (22 กันยายน 2558)
 
คณะผู้บริหาร อาจารย์และ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณอาคารคณะมนุษย์ฯ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
  24-09-2558   คณะผู้บริหาร อาจารย์และ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณอาคารคณะมนุษย์ฯ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
 
ขอเชิญอาจารย์อาวุโสและพี่ๆน้องๆชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงานมุทิตาจิต
  24-09-2558   ขอเชิญอาจารย์อาวุโสและพี่ๆน้องๆชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงานมุทิตาจิต
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ และ อ.วรรณลพ มีมาก
  16-09-2558   ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ และ อ.วรรณลพ มีมาก