การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  27-04-2559   การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
สรุปห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2559 แต่ละสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
  18-04-2559   สรุปห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2559 แต่ละสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
รดน้ำขอพรอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ วันที่ 8 เมษายน 2559
  08-04-2559   รดน้ำขอพรอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอังกฤษธุรกิจ วันที่ 8 เมษายน 2559
 
รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มเติมบางวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกไหนด โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านการสมัครและสอบของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 และไม่เป็นผู้สอบได้ในสาขาวิชาอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
  07-04-2559   รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพิ่มเติมบางวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกไหนด โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่ผ่านการสมัครและสอบของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 และไม่เป็นผู้สอบได้ในสาขาวิชาอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
 
งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชาชน นักศึกษา และนักพัฒนา มาร่วมเวทีเสวนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการวิจัยและพัฒนาต่อไป
  05-04-2559   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชาชน นักศึกษา และนักพัฒนา มาร่วมเวทีเสวนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการวิจัยและพัฒนาต่อไป
 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม
  05-04-2559   การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม
 
โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
  30-03-2559   โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานมหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรี เพื่อให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นนอกจากชั้นเรียน วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
  29-03-2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานมหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ อาคารสุนทรียศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรี เพื่อให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นนอกจากชั้นเรียน วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง «ทักษะการแปลเบื้องต้น» ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส
  27-03-2559   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง «ทักษะการแปลเบื้องต้น» ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส
 
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปคณาจารย์ จัดแสดงที่หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559  นิทรรศการดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการแสดงผลงานของอาจารย์ มรส. ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัย
  22-03-2559   ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปคณาจารย์ จัดแสดงที่หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559 นิทรรศการดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการแสดงผลงานของอาจารย์ มรส. ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัย
 
การสัมมนา แด่หนุ่มสาว : กฤษณมูรติ ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  16-03-2559   การสัมมนา แด่หนุ่มสาว : กฤษณมูรติ ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มรส. จัดสัมมนาด้านการสอนภาษา อังกฤษระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 โดยมีวิทยากร Ms.Ami Christensen & Ms.Kristin Tregillus ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
  10-03-2559   โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มรส. จัดสัมมนาด้านการสอนภาษา อังกฤษระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 โดยมีวิทยากร Ms.Ami Christensen & Ms.Kristin Tregillus ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ